Tuệ Sỹ - Vị Thầy Của Bốn Chúng: Tinh Hoa Phật Giáo Việt Nam (Paperback)

Tuệ Sỹ - Vị Thầy Của Bốn Chúng: Tinh Hoa Phật Giáo Việt Nam Cover Image
$7.68
Email or call for price.

Description


T c phẩm n y gồm c hai b i của n Tuệ Sỹ. B i thứ nhất c tựa đề "T m Thư Gởi Tăng Sinh Huế," nhưng người đọc sẽ thấy r của n muốn nhắn gởi đến cả thế hệ Tăng Ni trẻ đang sống trong một ho n cảnh đất nước: "Bị cắt đứt với mạch nguồn qu khứ, bị che chắn khuất tầm nh n tương lai." Từ đ , n tha thiết nhắn nhủ "Cầu mong c c con c đủ dũng m nh để đi bằng đ i ch n của m nh, nh n bằng đ i mắt của m nh, tự x c định hướng đi cho ch nh m nh."
Đọc nội dung b i n y, độc giả sẽ c cảm gi c như một tiếng chu ng cảnh tỉnh đầy nh n hậu cho Tăng Ni sinh đang sống tr n qu hương h m nay. Như tiếng rống của sư tử l m đinh tai nhức c lo i d th v như lời "c o tật thị ch ng" để's ch tấn những t m hồn m muội, ngập ch m trong biển khổ trầm lu n.
B i thứ hai c tựa đề "Suy Nghĩ Về Hướng Gi o Dục Đạo Phật Cho Tuổi Trẻ." Bằng c i nh n v nhận định về một thế hệ, n đ đ nh thức những t m hồn của tuổi trẻ Việt Nam: "Tuổi trẻ Việt Nam đang bị bật rễ, do đ c nguy cơ mất hướng, hay thực sự đ mất hướng. Tuổi trẻ của Đạo Phật Việt Nam cũng kh ng ngoại lệ, v kh ng dễ d ng vượt qua t nh trạng mất hướng n y. Ở đ y, t i n i mất hướng l nh n từ điểm đứng d n tộc." n đưa ra tầm nh n về phương thức học Phật, hay gi o dục to n diện: "Tuổi trẻ học Phật kh ng c mục đ ch trở th nh nh nghi n cứu Phật học, v học Phật l tự thực tập khả năng tư duy nhạy b n, linh hoạt để c thể nh n thẳng v o bản chất sự sống... Học Phật khởi đi từ thực trạng đau khổ của nh n sinh để nhận thức đ u l hạnh ph c ch n thật. Bi v Tr l đ i c nh chắc thật sẽ n ng đỡ tuổi trẻ bay liệng v o suốt kh ng gian v tận của đời sống." Ấy l t m l gi o dục của Đạo Phật m n đ định hướng cho tuổi trẻ Phật gi o h m nay.
Bước qua phần hai l thơ của n Tuệ Sỹ. Khi ch ng ta đọc văn của n viết l đ cho ng ngợp bởi những ng n từ chắc như v ch đ , vững như tường đồng, nghe sang sảng dội v o t m thức người đọc. C n thơ th sao? Đ l những cung bậc phi u bồng, y u kiều, cho một phương trời mộng. M thơ của n, h ng ng n năm trước chẳng c ai v h ng ng n năm sau chẳng ai c .Product Details
ISBN: 9781546361725
ISBN-10: 1546361723
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 28th, 2017
Pages: 94
Language: Vietnamese