Những bí ẩn cuộc đời: Bản in năm 2017 (Paperback)

Những bí ẩn cuộc đời: Bản in năm 2017 Cover Image
By Nguyễn Hữu Kiệt (Translator), Nguyễn Minh Tiến (Editor)
List Price: $22.49
Our Price: $20.24
(Save: $2.25 10%)
Usually Ships in 1-5 Days

Description


Trải qua d ng lịch sử, nh n loại đ thực hiện được nhiều kỳ c ng vĩ đại, nhưng con người vẫn phải b p tr n suy nghĩ để t m hiểu nghĩa v nguy n nh n của sự đau khổ diễn ra từ khi ch o đời cho đến l c xuống mồ. Con người vẫn lu n hy vọng c một ng y n o đ sẽ t m ra được những c u giải đ p thỏa đ ng cho những điều b ẩn v kh khăn trong b i to n về cuộc đời. Tuy nhi n, cho đến nay th việc dựa v o những th nh tựu của khoa học để l m được điều n y vẫn c n l điều qu xa x i, trong khi nhiều hiện tượng m khoa học ho n to n kh ng giải th ch được lại c vẻ như đang mang đến cho con người những đ p n m họ mong đợi.
ng Edgar Cayce l một trong số những hiện tượng như thế. Kh ng ai c thể giải th ch được v sao ng lại c được những gi c quan thần b v c thể sử dụng những khả năng đ v o nhiều mục đ ch v c ng thực tế. Th ng qua sự nhận biết v tr nh b y của ng, những định luật về lu n hồi v nh n quả, m từ trước đến nay vẫn bị nhiều người xem như những điều mơ hồ kh hiểu v kh ng thể chứng minh cụ thể, th nay c vẻ như đ được giải th ch một c ch rất r r ng.
Tường thuật những c u chuyện về ng Edgar Cayce trong tập's ch n y, ch ng t i kh ng c khẳng định một điều g , m chỉ hy vọng sẽ mang đến cho độc giả những gi y ph t giải tr thư gi n v đồng thời cũng c đ i điều suy gẫm để l m cho cuộc sống ng y c ng tốt đẹp hơn.Product Details
ISBN: 9781546345985
ISBN-10: 1546345981
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 27th, 2017
Pages: 328
Language: Vietnamese