Khuyên người bỏ sự giết hại: Vạn thiện tiên tư - An Sĩ Toàn Thư - Tập 3 (Sĩ Toan Thư #3) (Paperback)

Khuyên người bỏ sự giết hại: Vạn thiện tiên tư - An Sĩ Toàn Thư - Tập 3 (Sĩ Toan Thư #3) Cover Image
List Price: $26.80
Our Price: $24.12
(Save: $2.68 10%)
Usually Ships in 1-5 Days


Description


Hết thảy lo i vật đều tham sống sợ chết, t m chỗ an ổn, tr nh chỗ nguy hại, so với t m l con người kh ng kh c Thế m những từ ngữ n i đến sự giết hại lo i vật để phục vụ việc ăn uống lại thấy lẫn lộn dẫy đầy trong kinh thư,'s ch truyện của Nho gia, khiến người ta xem m i cũng th nh quen, rồi cho l việc đương nhi n phải vậy.
Trong Kinh dạy rằng: "Bậc Chuyển Lu n Th nh Vương một khi xuất hiện ở thế gian, lập tức truyền lệnh khắp nơi, dứt trừ việc giết hại, khiến cho nh n d n trong c i nước đều được được hưởng phước b u an vui, tuổi thọ l u d i, thậm ch kh ng bao giờ nghe đến những từ ngữ như chiến tranh, đ i khổ."
Ch ng ta kh ng may sinh v o thời uế trược, đạo đức thế gian ng y c ng suy tho i, c c bậc ti n th nh nh n thấy khuynh hướng giết hại sinh linh đ qu nặng nề, thật kh thay đổi, n n vạn bất đắc dĩ mới dạy rằng "kh ng n n giết hại qu nhiều". Nhưng rồi những lời ấy truyền lại qua's ch vở, kh ng khỏi bị những kẻ ph m tục tham ăn h o uống dựa v o đ để thỏa m n l ng ham muốn, tự cho rằng nếu giết hại kh ng qu nhiều th c thể chấp nhận được]. N i ra thật khiến người ta kh ng sao kiềm được sự thương x t bi ai.Product Details
ISBN: 9781545355619
ISBN-10: 1545355614
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 13th, 2017
Pages: 412
Language: Vietnamese
Series: Sĩ Toan Thư